ទេវកថានៃ DMP នៅក្នុងទីផ្សារ

វេទិកាគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (DMPs) បានលេចចេញជារូបរាងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនយល់ថាជាអ្នកសង្គ្រោះទីផ្សារ។ ពួកគេនិយាយថានៅទីនេះយើងអាចមាន“ កំណត់ត្រាមាស” សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។ នៅក្នុង DMP អ្នកលក់សន្យាថាអ្នកអាចប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ការមើលអតិថិជន ៣៦០ ដឺក្រេ។ បញ្ហាតែមួយគត់ - វាគ្រាន់តែមិនពិត។ Gartner កំណត់ DMP ជា Software ដែលបញ្ចូលទិន្នន័យពីប្រភពជាច្រើន