ជង់បច្ចេកវិជ្ជាចុងក្រោយសំរាប់អ្នកទីផ្សារដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់

ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ សហគ្រិន Marc Andreessen បានសរសេរយ៉ាងល្បីល្បាញថាសូហ្វវែរកំពុងបរិភោគពិភពលោក។ តាមរបៀបជាច្រើនអាន់ឌើសិនសិននិយាយត្រូវ។ គិតអំពីចំនួនឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ស្មាតហ្វូនតែមួយអាចមានកម្មវិធីរាប់រយនៅលើវា។ ហើយនោះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍តូចមួយនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នក។ ឥឡូវចូរយើងអនុវត្តគំនិតដដែលនោះទៅកាន់ពិភពជំនួញ។ ក្រុមហ៊ុនតែមួយអាចប្រើដំណោះស្រាយសូហ្វវែររាប់រយ (រាប់ពាន់) ។ ពីហិរញ្ញវត្ថុដល់មនុស្ស