ការបំលែង Freemium ម៉ាស្ទ័រមានន័យថាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការវិភាគផលិតផល

មិនថាអ្នកកំពុងនិយាយអំពី rollercoaster Tycoon ឬ Dropbox ការផ្តល់គ្រឿងបន្លាស់បន្តគឺជាវិធីធម្មតាមួយដើម្បីទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីឱ្យមកប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងផលិតផលសូហ្វវែរសហគ្រាស។ នៅពេលដែលឡើងលើវេទិកាឥតគិតថ្លៃអ្នកប្រើខ្លះនឹងប្តូរទៅជាផែនការដែលបានបង់ខណៈដែលមនុស្សជាច្រើនទៀតនឹងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ឥតគិតថ្លៃមាតិកាដែលមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយដែលពួកគេអាចចូលបាន។ ការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទនៃការបំលែង Freemium និងការរក្សាអតិថិជនគឺមានច្រើនហើយក្រុមហ៊ុននានាត្រូវបានជំទាស់ជាបន្តដើម្បីធ្វើការកែលម្អបន្ថែមនៅក្នុង

ចង្អុលបង្ហាញ: ការវិភាគអតិថិជនជាមួយនឹងការយល់ដឹងប្រកបដោយសកម្មភាព

ទិន្នន័យធំ ៗ លែងជាភាពថ្មីនៅក្នុងពិភពជំនួញទៀតហើយ។ ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគិតថាខ្លួនឯងជាទិន្នន័យជំរុញ។ អ្នកដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យារៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យអ្នកវិភាគប្រមូលទិន្នន័យហើយអ្នកទីផ្សារនិងអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផលព្យាយាមសិក្សាពីទិន្នន័យ។ ទោះបីជាមានការប្រមូលនិងដំណើរការទិន្នន័យច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់ក៏ដោយក្រុមហ៊ុននៅតែខកខាននូវការយល់ដឹងដ៏មានតំលៃអំពីផលិតផលនិងអតិថិជនរបស់ពួកគេពីព្រោះពួកគេមិនបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវដើម្បីតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរអតិថិជនទាំងមូល