ជំនួយការទិញឥវ៉ាន់ជាក់ស្តែង: ការអភិវឌ្ឍដ៏ធំបន្ទាប់នៅតាមអ៊ីធឺណិត?

វាជាឆ្នាំ ២០១៩ ហើយអ្នកដើរចូលទៅក្នុងហាងលក់រាយឥដ្ឋនិងបាយអ។ ទេនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយនោះមិនមែនជាកណ្តាប់ដៃទេ។ ECommerce នៅតែបន្តយកខាំធំ ៗ ចេញពីចំណិតលក់រាយប៉ុន្តែនៅតែមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលមិនត្រូវបានកំណត់នៅពេលនិយាយអំពីការច្នៃប្រឌិតនិងភាពងាយស្រួលនៃឥដ្ឋនិងបាយអ។ ព្រំដែនខាងមុខចុងក្រោយមួយគឺវត្តមានរបស់អ្នកជំនួយការហាងដ៏រាក់ទាក់។ តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច? គឺជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ hearing