រកមជ្ឈមណ្ឌលនៃទំនាញសម្រាប់ការរចនាបទបង្ហាញដ៏អស្ចារ្យ

អ្នករាល់គ្នាដឹងថា PowerPoint គឺជាភាសានៃអាជីវកម្ម។ បញ្ហាគឺថានាវា PowerPoint ភាគច្រើនមិនមានអ្វីក្រៅពីស៊េរីស្លាយហួសប្រមាណនិងច្របូកច្របល់ដែលច្របូកច្របល់ជាច្រើដែលអមជាមួយការសម្តែងទឹកភ្លៀងដោយអ្នកធ្វើបទបង្ហាញ។ ដោយបានបង្កើតបទបង្ហាញរាប់ពាន់យើងបានកំណត់ពីការអនុវត្តល្អ ៗ ដែលសាមញ្ញប៉ុន្តែកម្រមានការងារ។ ដល់ទីបញ្ចប់យើងបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទំនាញផែនដីដែលជាក្របខ័ណ្ឌថ្មីសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញ។ គំនិតគឺថានាវានីមួយៗស្លាយនិងមាតិកាទាំងអស់