គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃយុទ្ធនាការអ៊ីម៉ែលទ្វេក្នុងអ៊ីម៉ែល

អតិថិជនមិនមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការតម្រៀបតាមប្រអប់ទទួលដែលរាយប៉ាយ។ ពួកគេលិចលង់នឹងសារទីផ្សារជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលភាគច្រើនពួកគេមិនដែលបានចុះឈ្មោះចូលទេ។ យោងតាមសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ ៨០ ភាគរយនៃចរាចរណ៍តាមអ៊ីមែលទូទាំងពិភពលោកអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាសារឥតបានការ។ លើសពីនេះទៀតអត្រាបើកអ៊ីម៉ែលជាមធ្យមក្នុងចំណោមឧស្សាហកម្មទាំងអស់ធ្លាក់ចុះចន្លោះពី ១៩ ទៅ ២៥ ភាគរយមានន័យថាអតិថិជនធំមួយចំនួនមិនទាំងចុចដើម្បីចុចផង។