តើការវិភាគពីទីបញ្ចប់ដល់ទីបញ្ចប់ជួយអាជីវកម្មយ៉ាងដូចម្តេច

ការវិភាគចប់ដល់ទីបញ្ចប់មិនគ្រាន់តែជារបាយការណ៍និងក្រាហ្វិចដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេ។ សមត្ថភាពក្នុងការតាមដានផ្លូវរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្តើមដំបូងរហូតដល់ការទិញជាប្រចាំអាចជួយឱ្យអាជីវកម្មកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពនិងហួសប្រមាណបង្កើន ROI និងវាយតម្លៃថាតើវត្តមានតាមអ៊ិនធរណេតប៉ះពាល់ដល់ការលក់ក្រៅបណ្តាញយ៉ាងដូចម្តេច។ អ្នកវិភាគ OWOX BI បានប្រមូលករណីសិក្សាចំនួន ៥ បង្ហាញថាការវិភាគដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយឱ្យអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យនិងចំណេញ។ ការប្រើប្រាស់ការវិភាគពីចុងទៅចុងដើម្បីវាយតម្លៃការចូលរួមវិភាគទានតាមអ៊ិនធឺរណែត។ ក