ស្វែងយល់អំពីក្បួនដោះស្រាយចំណាត់ថ្នាក់ព័ត៌មានព័ត៌មានរបស់ហ្វេសប៊ុក

ការទទួលបានភាពមើលឃើញនៃយីហោរបស់អ្នកនៅក្នុងព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នកគឺជាសមិទ្ធិផលចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកទីផ្សារសង្គម។ នេះគឺជាគោលដៅមួយក្នុងចំនោមគោលដៅសំខាន់បំផុតហើយជាញឹកញាប់ពិបាកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមរបស់យីហោ។ វាអាចមានការលំបាកជាពិសេសនៅលើហ្វេសប៊ុកដែលជាវេទិកាមួយដែលមានក្បួនដោះស្រាយល្អិតល្អន់និងវិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបម្រើដល់ទស្សនិកជននូវមាតិកាដែលពាក់ព័ន្ធបំផុត។ EdgeRank គឺជាឈ្មោះដែលត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្បួនដោះស្រាយព័ត៌មានរបស់ហ្វេសប៊ុកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ