ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់ការកែលម្អប្រជាប្រិយភាពនៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលវិស្សមកាល

ទីផ្សារកម្មវិធីតែងតែជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនកម្មវិធីធម្មតាពីកម្មវិធីជោគជ័យ។ យុទ្ធនាការទីផ្សារល្អមួយមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឱ្យផលិតផលកាន់តែទាក់ទាញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនាំឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់មនុស្សកាន់តែច្រើន។ ហើយពេលខ្លះនោះគឺជាអ្វីដែលកម្មវិធីត្រូវការ។ មានកម្មវិធីល្អ ៗ ជាច្រើនដែលមិនទទួលបានការទស្សនាច្រើនតាមដែលពួកគេសមនឹងទទួលពីព្រោះយុទ្ធនាការទីផ្សាររបស់ពួកគេគឺមិនមានភាពត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការចាប់យកខ្លឹមសាររបស់កម្មវិធី។ ជាមួយនឹង

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដើម្បីបង្កើនការទទួលយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នក?

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការចេញផ្សាយកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យបំផុតគ្រប់ពេលទៅកាន់ពិភពលោកមែនទេ? មិនអីទេយើងជឿជាក់លើអ្នកប៉ុន្តែដំបូងត្រូវរកមើលការណែនាំទាំងនេះអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចដាក់ទីតាំងរបស់វាដើម្បីឱ្យវាទទួលបានជោគជ័យ។ កម្មវិធីត្រជាក់មិនមែនជារឿងតែមួយគត់ដែលធ្វើឱ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែក៏ជាយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារនិងការពិនិត្យល្អផងដែរ។ បន្តអានដើម្បីស្វែងយល់ពីវិធីដែលអ្នកអាចមានស្ករគ្រាប់កំទេចជំនាន់បន្ទាប់នៃជំនាន់នេះ: សូមចូល