ការបង្កើតតំណភ្ជាប់បាសដែលមានប្រសិទ្ធិភាពគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល

អ្នកទីផ្សារឌីជីថលពឹងផ្អែកលើការបង្កើតតំណភ្ជាប់ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរកដើម្បីបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់ទំព័ររបស់ពួកគេនៅលើទំព័រលទ្ធផលនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរក (SERPs) ។ ដោយអ្នកទីផ្សារធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ backlinks និងកែលម្អចរាចរណ៍គេហទំព័របង្កើតការនាំមុខនិងសម្រេចគោលដៅផ្សេងទៀតពួកគេបានរៀនងាកទៅរកវិធីសាស្រ្តប្រជាប្រិយមួយចំនួននៅក្នុងប្រអប់ឧបករណ៍របស់ពួកគេ។ តើ Backlink ជាអ្វី? បណ្តាញ backlink គឺជាតំណដែលអាចចុចបានពីគេហទំព័រមួយទៅគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ម៉ាស៊ីនស្វែងរកចូលចិត្ត