តើវិធានការអ្វីខ្លះដែលអ្នកទីផ្សារត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានជោគជ័យលើអ៊ីនធឺណិត

សតវត្សរ៍ទី ២១ ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការលេចចេញនូវបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលអាចអោយយើងធ្វើជំនួញដោយជោគជ័យនៅក្នុងវិធីដែលមានសមាហរណកម្មនិងមានឥទ្ធិពលជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាល។ ពីប្លក់ហាងអេឡិចត្រូនិចកន្លែងលក់តាមអ៊ិនធឺរណែតរហូតដល់បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមគេហទំព័របានក្លាយជាកន្លែងព័ត៌មានសាធារណៈសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការស្វែងរកនិងប្រើប្រាស់។ ជាលើកដំបូងអ៊ិនធឺរណែតបានបង្កើតឱកាសថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មដោយសារឧបករណ៍ឌីជីថលបានជួយសម្រួលនិងបង្កើតស្វ័យប្រវត្តិកម្ម