ពពកវៃឆ្លាតល្អបំផុត៖ របៀបប្រើម៉ាស៊ីនស្ថិតិដើម្បីធ្វើតេស្តអេ/ប៊ីកាន់តែឆ្លាតនិងលឿនជាងមុន

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដំណើរការកម្មវិធីពិសោធន៍ដើម្បីជួយជំនួញរបស់អ្នកនិងរៀនសូត្រនោះឱកាសដែលអ្នកកំពុងប្រើអុបទិកវៃឆ្លាតល្អបំផុតឬយ៉ាងហោចណាស់អ្នកបានមើលវាហើយ។ Optimizely គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងហ្គេមប៉ុន្តែដូចជាឧបករណ៍ណាមួយដែរអ្នកអាចប្រើវាខុសប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបដែលវាដំណើរការ។ តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យ Optimizely មានថាមពលខ្លាំង? ចំណុចស្នូលនៃសំណុំលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺមានព័ត៌មានច្រើនបំផុតនិង