Sanket Patel

Sanket Patel

សាanket Patel ជាស្ថាបនិកនិងជានាយក Blurbpoint Media ដែលជាក្រុមហ៊ុន SEO និងក្រុមហ៊ុនទីផ្សារឌីជីថល។ ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការជួយមនុស្សគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃលំហូរទីផ្សារតាមអ៊ិនធឺរណែតតាមរយៈការគ្របដណ្តប់លើឧស្សាហកម្មជំនាញដែលគាត់ផ្តល់ឱ្យ។ គាត់គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារគេហទំព័រការស្វែងរកម៉ាស៊ីនធ្វើឱ្យប្រសើរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទីផ្សារតំហែទាំទីផ្សារ B2B ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធឺរណែតរបស់ក្រុមហ៊ុន Google យ៉ាហ៊ូនិងអេសអិន។