៨ ជំហ៊ានដើម្បីរៀបចំទំព័រចុះចតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ទំព័រចុះចតគឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងជួយអតិថិជនរបស់អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការទិញរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិតប្រាកដ? ហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតតើវាអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនយ៉ាងដូចម្តេច? ដើម្បីឱ្យមានការសង្ខេបទំព័រចុះចតដែលមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យអតិថិជនសក្តានុពលចាត់វិធានការ។ នេះអាចជាការជាវបញ្ជីអ៊ីមែលចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងមកដល់ឬទិញផលិតផលឬសេវាកម្ម។ ខណៈគោលដៅដំបូងប្រហែលជាខុសគ្នា។