អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មសាឡនៈគំនិតទីផ្សារ ១០ យ៉ាងដែលអាចជួយអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពដល់អតិថិជន

សាឡនវិនិយោគច្រើនលើទីតាំងបុគ្គលិកនិងអ្នកជំនាញឧបករណ៍និងផលិតផលរបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងមួយដែលពួកគេជារឿយៗធ្វេសប្រហែសក្នុងការវិនិយោគគឺយុទ្ធនាការទីផ្សាររបស់ពួកគេ។ តើអតិថិជនអាចរកហាងកែសម្ផស្សដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចបាន? ទោះបីការធ្វើទីផ្សារអាចជារឿងពិបាកក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់វានៅតែអាចគ្រប់គ្រងបានហើយមិនចាំបាច់មានការបំភិតបំភ័យឡើយ។ មានគំនិតទីផ្សារជាច្រើនដែលបានសាកល្បងនិងសាកល្បងសម្រាប់ហាងសាឡនដែលដំណើរការល្អក្នុងការទាក់ទាញ