វិទ្យាសាស្ត្រមាតិកា៖ ប្រែក្លាយតំណភ្ជាប់ចាស្ទីនរបស់អ្នកទៅជាខ្លឹមសារបរិបទរបស់ឃាតករ

តើកាសែត Washington Post, BBC News, និង New York Times មានអ្វីដូចគ្នា? ពួកគេកំពុងពង្រឹងបទបង្ហាញមាតិកាសម្រាប់តំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេដោយប្រើឧបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Apture ។ ជាជាងតំណភ្ជាប់ឋិតិវន្តសាមញ្ញតំណភ្ជាប់អាបស្តូតបើកបង្អួចលេចឡើងលើកណ្តុរដែលអាចបង្ហាញមាតិកាដែលទាក់ទងនឹងបរិបទជាច្រើន។