ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម៖ ព័ត៌មានជំនួយ ៣ យ៉ាងដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នក

និយាយអោយចំទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺជាផ្លូវពីរផ្លូវដែលយីហោអាចដើរហួសទីផ្សារជម្រុញបែបប្រពៃណីហើយចូលរួមយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយអតិថិជនរបស់ពួកគេដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពស្មោះត្រង់តាមពេលវេលា។ នេះគឺជាគន្លឹះបីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចប្រើដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នកនៅលើបណ្តាញសង្គម។ គន្លឹះទី ១ ៈរៀបចំប្រព័ន្ធដើម្បីកុំអោយខកខានសេចក្តីជូនដំណឹងប្រសិនបើអ្នកផ្សព្វផ្សាយមាតិកាដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅលើគណនីបណ្តាញសង្គមរបស់អ្នកនិងធ្វើអោយអ្នកទស្សនាអ្នកកាន់តែកើនឡើងនោះឱកាសរបស់អ្នក