តើខ្ទាស់អាចជាជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងដំណើររបស់អ្នកទិញរបស់អ្នកទេ?

តាមវិធីជាច្រើនវាទាំងអស់គឺអាស្រ័យលើអតិថិជនរបស់អ្នកជានរណានិងដំណើររបស់ពួកគេគឺជាអ្វី។ អ្នករាល់គ្នាដឹងអំពី Snapchat នៅចំណុចនេះមែនទេ? នរណាម្នាក់នៅតែស្ថិតក្នុងភាពងងឹតលើរឿងមួយនេះ? បើដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង ... វាជាបណ្តាញសង្គមមួយដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតក្នុងចំណោមក្មេងអាយុពី ១៦ ទៅ ២៥ ឆ្នាំវាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាមានទឹកប្រាក់ ៥ កោដិដុល្លារហើយវាមានអារម្មណ៍ថាគ្មាននរណាម្នាក់រកលុយបានទេ។ ឥឡូវនេះជាផ្នែកមួយនៃ