5 ការពិចារណានៅពេលជ្រើសរើស Cloud Storage ដើម្បីបង្កើនការសហការ និងផលិតភាព

សមត្ថភាពក្នុងការរក្សាទុកឯកសារដ៏មានតម្លៃដូចជា រូបថត វីដេអូ និងតន្ត្រីយ៉ាងរលូននៅក្នុងពពកគឺជាការរំពឹងទុកដ៏ទាក់ទាញ ជាពិសេសជាមួយនឹងអង្គចងចាំ (ដែលទាក់ទង) នៅក្នុងឧបករណ៍ចល័ត និងតម្លៃខ្ពស់នៃអង្គចងចាំបន្ថែម។ ប៉ុន្តែតើអ្នកគួររកមើលអ្វីនៅពេលជ្រើសរើសកន្លែងផ្ទុកពពក និងដំណោះស្រាយចែករំលែកឯកសារ? ខាងក្រោមនេះ យើងទម្លាយរឿងទាំង ៥ ដែលគ្រប់គ្នាគួរពិចារណា មុននឹងសម្រេចចិត្តថាត្រូវដាក់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេនៅឯណា។ ការគ្រប់គ្រង - តើខ្ញុំគ្រប់គ្រងបានទេ? មួយ​នៃ

សារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហការសម្រាប់អ្នកទីផ្សារនៅក្នុងការចាក់សោរ

ការសិក្សារបស់អ្នកទីផ្សារនិងនាយកប្រតិបត្តិនៅរដូវក្តៅបានរកឃើញថាមានតែ ៥ ភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានរកឃើញនូវភាពវិជ្ជមានចំពោះការជាប់គាំងហើយមិនមែនមនុស្សតែម្នាក់ទេដែលនិយាយថាពួកគេមិនបានរៀនអ្វីក្នុងគ្រានោះ។ ហើយជាមួយនឹងការចង់ដឹងអំពីតម្រូវការសម្រាប់សកម្មភាពទីផ្សារបន្ទាប់ពីការចាក់សោរនិទាឃរដូវវាក៏ដូចគ្នាដែរ។ សម្រាប់ xPlora ភ្នាក់ងារទីផ្សារនិងឌីជីថលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសូហ្វៀប៊ុលហ្គារីមានសមត្ថភាពចែករំលែកឯកសាររចនា