៥ ឧទាហរណ៍នៃការលេចចេញនូវចេតនាដែលនឹងធ្វើអោយអត្រានៃការប្រែចិត្តជឿរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង

ប្រសិនបើអ្នកបើកអាជីវកម្មអ្នកដឹងថាការបង្ហាញវិធីថ្មីនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការកែលម្អអត្រាប្តូរប្រាក់គឺជាការងារសំខាន់បំផុតមួយ។ ដំបូងអ្នកប្រហែលជាមិនឃើញវិធីនោះទេប៉ុន្តែការលេចចេញមកដោយចេតនាអាចជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក។ ហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះនិងរបៀបដែលអ្នកគួរប្រើវាជាមុនអ្នកនឹងរកឃើញក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទី។ តើអ្វីទៅជាការលេចចេញពីចេតនា? មានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន