តើមានអ្វីខុសជាមួយ Foursquare?

Foursquare បរាជ័យ s

I shouldn't just pick on Foursquare… I have the same issue with most social media applications. The problem is the same in virtually every social platform. With Foursquare, the problem is much more obvious, though. Businesses want to take advantage of the platform – but there's no means to do it.

As a result, you get crap like this… some company that isn't near me and who I have no relationship with, asking me to be their friend.

Foursquare បរាជ័យ s

There's always the possibility that it's a spammer, but I'm not so sure. This could, indeed, be a business who has targeted me and wishes that they had a relationship with them. The real problem, of course, is that there's no means for them to actually do that through Foursquare – so they have to resort to this method.

The relationship between businesses and consumers needs to stop being an afterthought in the creation of new social media platforms. It seems that the only time businesses are offered the opportunity in these businesses is when there's a need to generate revenue. Hence the Foursquare special.

If I'm a business, I can post a special on Foursquare for consumers to take advantage of… once they check-in. There lies another issue with Foursquare. Most businesses don't need to entice consumers បន្ទាប់ពី they've already come through the front door – the problem is getting them ទៅ ទ្វារខាងមុខ។

Foursquare កំពុងបាត់បង់ឱកាសដ៏ធំមួយនៅទីនេះ។ អ្នកប្រើប្រាស់ ចង់ភ្ជាប់ with businesses – that's different than being solicited and advertised to by businesses. Ads don't work… relationships do. What if Foursquare, instead, provided you a nice clean interface to find the places around you that your friends frequent the most – along with a segmentation tool so you could segment the type of business.

ហើយចុះយ៉ាងណាបើក្រុមហ៊ុន Foursquare ផ្តល់ឱកាសឱ្យអាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយការផ្តល់ជូនទៅបណ្តាញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកហើយឱ្យពួកគេចូលរួមជាមួយអ្នក ពេលអ្នកចូល? ឥលូវនេះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍មួយដែលទាំងអាជីវកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់ពេញចិត្ត!

អត្ថាធិប្បាយបានទេមួយ

  1. 1

តើ​អ្នក​គិត​អ្វី?

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.