ការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរកប្លុក

ឌីហ្សាញឌីហ្សាញ

យើងផ្តោតអារម្មណ៍បន្តិច ប្លុកសាជីវកម្មសម្រាប់ឌុមមី នៅលើ SEO ។ យើងក៏ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ ម៉ាស៊ីនស្វែងរកបង្កើនប្រសិទ្ធិភាព នៅទីនេះ Martech Zone (នេះគឺជាអត្ថបទមួយនៅលើ សរសេរប្រកាសប្លក់).

នេះជាការរាប់អានដ៏អស្ចារ្យពីមនុស្សអស្ចារ្យនៅ Moz ដែលសង្ខេបពីធាតុផ្សំសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្លក់ឃឺរឌីហ្សាញដែលជាម៉ាស៊ីនស្វែងរកធ្វើអោយប្រសើរឡើង៖

ប្លុក-រចនា-ស៊ីអូ

បង្កើត​ឡើង​ដោយ Dawn Shepard សម្រាប់ SEOmoz