ស្ថានភាពស្វែងរកទីផ្សារនៅឆ្នាំ ២០១៥

ស្ថិតិទីផ្សារស្វែងរករដ្ឋឆ្នាំ ២០១៥

I recently spoke to a group that I've been repeatedly invited back to speak to over the last 5 years. At one point in the conversation the topic turned to keyword usage. Jaws dropped as I told the audience to stop worrying about keyword densities and usage throughout their content. While I still think a keyword is great to utilize within the title of a post, for the most part I believe you're better off focused on writing well rather than trying to write for search engines.

That wasn't true a few years ago, we ត្រូវការ to be programmatic so that search engines understood the context of our content. But it's my belief now that Google's advancements take a ton of variables into consideration – including the site's history, the author's topic authority, citations like brand names, product names and geographies – to determine the relevance, authority and ultimately the ranking of pages.

When I'm asked by people who are starting new businesses where they should focus their online marketing, search marketing is usually near the top of the recommendation. Of course it depends on the level of consumer intent or demand for the new service, i.e. how many people are searching for products and services. The importance of search marketing today is shown by our new infographic created by JBH ទីផ្សារ។ វាបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃគំនូរស្វែងរកនៅលើទិន្នន័យចុងក្រោយ ស្រដៀងគ្នា នៅលើកម្រិតនៃតម្រូវការរបស់អតិថិជនតាមរយៈការស្វែងរកនិងរួមបញ្ចូលទាំងដំបូន្មានជាក់ស្តែងនិងការវិភាគពីកន្លែងកំពូល ៗ ខ្លះដើម្បីរៀនអំពីការស្វែងរក Moz, ដីម៉ាស៊ីនស្វែងរក និង ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវ. Dave Chaffey

ភាពមិនចុះសម្រុងនេះបំបែកដីនៃទីផ្សារស្វែងរកយ៉ាងត្រឹមត្រូវរួមទាំងទាំងពីរ ការស្វែងរកដែលបានបង់ (បង់ក្នុងពេលចុចម្ដង) និង ស្វែងរកសរីរាង្គ (ចំណាត់ថ្នាក់ធម្មជាតិ) ។ ទីផ្សារម៉ាស៊ីនស្វែងរកនៅតែជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធរណេតលេចធ្លោហើយមិនគួរត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់។ ខណៈពេល we're not huge fans of the SEO industry and manipulative strategies that consultants often deploy that put their clients in danger of being de-indexed, it's still an incredible resource for our clients to recognize what their prospects are seeking and how they're responding to the content that's written and shared on our clients' sites and our own.

state-search-marketing-2015

តើ​អ្នក​គិត​អ្វី?

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.