វាមិនងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទីផ្សារទេ

គន្លឹះនៃតំណភ្ជាប់ជាច្រើនដែលខ្ញុំចែករំលែកនិងប្រកាសដែលខ្ញុំសរសេរលើប្លក់នេះគឺស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ ហេតុផលគឺសាមញ្ញ ... ក្នុងពេលតែមួយអ្នកទីផ្សារអាចធ្វើឱ្យអតិថិជនងាយស្រឡះជាមួយនឹងយីហោឡូហ្គូជែលនិងវេចខ្ចប់ល្អ ៗ ខ្លះ (ខ្ញុំសារភាពថាក្រុមហ៊ុនអេបផលនៅតែអស្ចារ្យដដែល) ។ ឧបករណ៍ផ្ទុកគឺមានទិសដៅតែមួយ។ និយាយម៉្យាងទៀតអ្នកទីផ្សារអាចប្រាប់រឿងរ៉ាវហើយអតិថិជនឬអតិថិជន B2B ត្រូវតែទទួលយកវាដោយមិនគិតពីភាពត្រឹមត្រូវ។