ទស្សនិកជននិងសហគមន៍៖ តើអ្នកដឹងពីភាពខុសគ្នាទេ?

យើងមានការសន្ទនាដ៏អស្ចារ្យជាមួយអាលីសុនអាល់ឌុល - សៅនៃឆីកាសាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រហើយខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យស្តាប់វា។ អាលីសុនបានធ្វើការលើគម្រោងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃជំនួយឌីជីថលឌីជីថលដោយសរសេរជាស៊េរីលើមេរៀនជនជាតិដើមរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការកសាងសហគមន៍។ នៅក្នុងផ្នែកទី ២ នៃខ្សែរភាពយន្តរបស់នាងអាលីសុនពិភាក្សាអំពីទស្សនិកជននិងសហគមន៍។ នេះបានធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាធាតុសំខាន់បំផុតមួយនៃស៊េរីទាំងមូល។ ខ្ញុំ​មិន​ប្រាកដ​ទេ