បបៈការចម្លងជាអូឌីយ៉ូនិងវីដេអូការបកប្រែចំណងជើងនិងការដកចំណងជើង

ដោយសារតែអតិថិជនរបស់យើងមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ជារឿយៗវាពិបាកសម្រាប់យើងក្នុងការស្វែងរកអ្នកនិពន្ធដែលមានទាំងការច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាចំណេះដឹង។ យូរ ៗ ទៅយើងបានធុញទ្រាន់នឹងការសរសេរឡើងវិញដូចជាអ្នកនិពន្ធរបស់យើងដូច្នេះយើងបានសាកល្បងដំណើរការថ្មី។ ឥឡូវយើងមានដំណើរការផលិតកម្មមួយដែលយើងរៀបចំស្ទូឌីយោផតឃែស្ថចល័តមួយនៅលើទីតាំង - ឬយើងចុចលើវាហើយយើងថតផតខាស់ពីរបី។ យើងក៏ថតសំភាសន៍លើវីដេអូ។