ទីផ្សារដែលមានសម្ព័ន្ធភាពនិងការអនុលោមតាម CAN-SPAM

ខ្ញុំមើលមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មលេងយ៉ាងលឿននិងធូររលុងតាមបទប្បញ្ញត្តិហើយខ្ញុំខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងមានបញ្ហា។ ភាពល្ងង់ខ្លៅមិនមែនជាលេសទេហើយដោយសារបញ្ហាទាំងនេះជាបទប្បញ្ញត្តិពេលខ្លះការផាកពិន័យមិនថ្លៃជាងការដាក់មេធាវីការពារក្តីទៅនឹងច្បាប់ឡើយ។ ការបំពានសំខាន់ៗចំនួនពីរដែលខ្ញុំឃើញគឺៈមិនប្រកាសថាអ្នកមានទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយក្រុមហ៊ុន - មិនថាអ្នកជាម្ចាស់វិនិយោគិនឬ