បន្ថែមគំនូរជីវចល CSS ទៅកាន់គេហទំព័រប្លក, រូបភាពរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធីជំនួយវីរៈបុរសរបស់វីរៈ

វីរៈបុរសវីរៈបុរសគឺជាធនធានដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការកែប្រែ CSS នៅក្នុងស្បែកប្លក, រូបភាពសម្រាប់ពេលខ្លះ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះកំពុងធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្លក, រូបភាពដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរការរចនារបស់ពួកគេប៉ុន្តែខ្វះបទពិសោធន៍សរសេរកូដ CSS ចាំបាច់។ លក្ខណៈពិសេសវីរៈបុរសរបស់ CSS រួមបញ្ចូលចំណុចនិងចំណុចប្រទាក់ចុច - សំកាំងលើកណ្តុរហើយចុចលើធាតុដែលអ្នកចង់កែសម្រួលនិងកែសំរួលវាអោយត្រូវនឹងតំរូវការរបស់អ្នក។ ស្បែកអាថិកខី - បន្ថែមអានុភាពវីរៈបុរសទៅនឹងស្បែករបស់អ្នកទេ