មធ្យោយបាយសំខាន់ៗ ៦ សម្រាប់បំពេញចិត្តអតិថិជន

ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលតាមដានបរិមាណហៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងសេវាកម្មអតិថិជន។ ប្រសិនបើកម្រិតសំឡេងហៅរបស់ពួកគេកើនឡើងហើយពេលវេលាក្នុងមួយការហៅទូរស័ព្ទត្រូវបានកាត់បន្ថយពួកគេនឹងអបអរជោគជ័យរបស់ពួកគេ។ បញ្ហាគឺថាពួកគេមិនបានជោគជ័យទាល់តែសោះ។ អ្នកតំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនបានប្រញាប់ប្រញាល់រាល់ការហៅទូរស័ព្ទដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រោយ។ លទ្ធផលគឺអតិថិជនដែលខឹងសម្បារខ្លះដែលត្រូវទូរស័ព្ទមកម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។ ប្រសិនបើ​អ្នក