មេរៀនទំនាក់ទំនងសាធារណៈដែលយើងបានរៀននៅពេលនិយាយរឿងរបស់យើង

ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំបានសរសេរប្រកាសអំពីមេកានិចនៃរបៀបសរសេរសំលេងពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជាការបោះពុម្ពផ្សាយ។ រឿងចុងក្រោយដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទគឺថាវាត្រូវតែទាក់ទងនឹងទស្សនិកជនរបស់យើង។ ខ្ញុំនឹងបោះជំហានទៅមុខមួយជំហានទៀតហើយនិយាយដោយមានសំលេងរំខាននិងសម្លេងល្ងីល្ងើរនៅទីនោះថាមានឱកាសដ៏ធំធេងសំរាប់ការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់ល្អចំពោះស្មៅតាមរយៈការប៉ះទង្គិចនិងបន្តទៅមុខទៀត។