ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតនិងវេទិកាចំនួន ៩

ឧស្សាហកម្ម infographics កំពុងផ្ទុះហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងមើលឃើញឧបករណ៍ថ្មីមួយចំនួនដើម្បីជួយ។ បច្ចុប្បន្នទីភ្នាក់ងារភូគព្ភសាស្ត្រគិតថ្លៃចន្លោះពី ២ ដុល្លារទៅ ៥ ដុល្លារដើម្បីស្រាវជ្រាវរចនានិងផ្សព្វផ្សាយអក្សរសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះនឹងធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍនៃការចុះបញ្ជីរបស់អ្នកចំណាយតិចជាងមុនងាយស្រួលក្នុងការរចនានិងបោះពុម្ពផ្សាយហើយមួយចំនួនទៀតរួមបញ្ចូលទាំងម៉ូឌុលរបាយការណ៍ដើម្បីដឹងថាតើកំណត់ហេតុរបស់អ្នកត្រូវបានចែកចាយនិងផ្សព្វផ្សាយបានយ៉ាងដូចម្តេច។ ពួកគេខ្លះនៅក្មេងបន្តិចដូច្នេះអ្នកប្រហែលជាត្រូវដោះស្រាយ