វិធីអនុវត្តមធ្យោបាយងាយស្រួលតាមអ៊ីម៉ែលសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ

មានសម្ពាធថេរសម្រាប់អ្នកទីផ្សារដើម្បីដាក់ពង្រាយនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនិងការតស៊ូជាច្រើនដើម្បីរក្សា។ សារដែលខ្ញុំលឺម្តងហើយម្តងទៀតពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលខ្ញុំពិគ្រោះជាមួយគឺថាពួកគេនៅពីក្រោយ។ ខ្ញុំធានាចំពោះពួកគេថាទោះបីពួកគេអាចជាមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ដោយ។ បច្ចេកវិទ្យាកំពុងជឿនលឿនក្នុងល្បឿនឥតឈប់ឈរដែលស្ទើរតែមិនអាចធ្វើទៅបានក្នុងការតាមដាន។ បច្ចេកវិទ្យាជំនួយដែលបាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាអ៊ិនធឺរណែតភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើង

តើធាតុអ្វីខ្លះដែលអ្នកគួរតែសាកល្បងនៅក្នុងយុទ្ធនាការអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក?

ដោយប្រើកន្លែងដាក់ប្រអប់ទទួលរបស់យើងពី ២៥០ok យើងបានធ្វើតេស្ត៍កាលពីប៉ុន្មានខែមុនជាកន្លែងដែលយើងបានប្រើពាក្យទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងឡើងវិញ។ លទ្ធផលគឺមិនគួរឱ្យជឿ - ការដាក់ប្រអប់ទទួលរបស់យើងបានកើនឡើងជាង 250% នៅលើបញ្ជីគ្រាប់ពូជដែលយើងបានបង្កើត។ ការពិតគឺថាការធ្វើតេស្តតាមអ៊ីម៉ែលពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ការវិនិយោគ - ក៏ដូចជាឧបករណ៍ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទៅដល់ទីនោះ។ ស្រមៃថាអ្នកគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍ដែលទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកមានគម្រោងសាកល្បងច្រើន