ការិយាល័យគេហដ្ឋានថ្មីរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថតវីដេអូនិងផតឃែស្ថ

នៅពេលខ្ញុំប្តូរចូលការិយាល័យនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនខ្ញុំមានការងារជាច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឱ្យវាក្លាយជាកន្លែងមានផាសុខភាព។ ខ្ញុំចង់បង្កើតវាសម្រាប់ទាំងការថតវីដេអូនិងផតខាស់ប៉ុន្តែក៏ធ្វើឱ្យវាក្លាយជាកន្លែងមានផាសុខភាពដែលខ្ញុំចូលចិត្តចំណាយពេលច្រើនម៉ោង។ វាស្ទើរតែនៅទីនោះដូច្នេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកការវិនិយោគមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើក៏ដូចជាមូលហេតុ។ នេះគឺជាការវិភាគនៃ