ធ្វើការជាមួយឯកសារ .htaccess ក្នុងប្លក, រូបភាព

ប្លក, រូបភាពគឺជាវេទិកាដ៏ល្អមួយដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយរបៀបដែលស្តង់ដារនិងប្លាស្ទិកប្លក, រូបភាពស្តង់ដារមានលក្ខណៈលម្អិតនិងមានអានុភាព។ អ្នកអាចសម្រេចបានច្រើនទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍និងមុខងារដោយគ្រាន់តែប្រើឧបករណ៍ដែលប្លក, រូបភាពបានធ្វើឱ្យអ្នកមានស្តង់ដារ។ មានពេលវេលាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ម្ចាស់គេហទំព័រណាមួយនៅពេលដែលអ្នកនឹងត្រូវការលើសពីមុខងារនេះ។ ធ្វើការជាមួយប្លក, រូបភាព .htaccess

WebSite X5: បង្កើតដាក់ពង្រាយនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រពីផ្ទៃតុ

ខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកាតាមអ៊ិនធរណេតប៉ុន្តែមានពេលខ្លះដែលយើងត្រូវការតំឡើងនិងដំណើរការគេហទំព័រ។ កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការធ្វើឱ្យប្រសើរវាគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការនៅជុំវិញកម្មវិធីនិពន្ធច្របូកច្របល់ឬគំរូដែលមានកំណត់ដែលត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរអាចបន្ថយវឌ្ឍនភាពទៅជាលលាដ៍ក្បាលនៅពេលអ្នកមានតម្រូវការបន្ទាន់ដើម្បីឱ្យគេហទំព័រដំណើរការនិងដំណើរការ។ បញ្ចូល WebSite X5 ដែលជាឧបករណ៍បោះពុម្ភផ្សាយផ្ទៃតុវីនដូដែលអ្នកអាចប្រើបាន