អ្នកនិពន្ធថមម៉ូរីសឆ្លើយតបវិញ៖ ប្រសិនបើ Harry Potter ដំណើរការ General Electric

ខ្ញុំមិនជឿថាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះទេដែលខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះផលប៉ះពាល់នៃអ៊ិនធឺរណែតហ្គូហ្គោលនិងបណ្តាញសង្គមនៅលើពិភពលោករបស់យើង។ នោះស្តាប់ទៅពិតជាគួរអោយចង់ស្តាប់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះថ្ងៃនេះហើយមានការឆ្លើយតបយ៉ាងល្អចំពោះការប្រកាសរបស់ខ្ញុំអំពីសៀវភៅរបស់លោក Tom Morris ប្រសិនបើ Harry Potter ដំណើរការ General Electric ។ ដែលទើបតែបង្កើតថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ! ការផ្សាយពេញនិងការអត្ថាធិប្បាយពីលោកថមគឺនៅទីនេះ។ ថមបានលក់ខ្ញុំហើយ