ទីផ្សារអចលនទ្រព្យតាមអ៊ីនធឺណិតបានវិវត្ត

ឧស្សាហកម្មអចលនៈទ្រព្យបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយចំនួនដោយសារពពុះលំនៅដ្ឋាន (បានព្យាករណ៍នៅទីនេះ) ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យានិងការគ្របដណ្ដប់បន្ថែមទៀតនៃការស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត។ ពពុះក៏ដូចជាការកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងជ្រៅមិនគួរឱ្យជឿនៃទីផ្សារហ៊ីប៉ូតែកបានបង្ខំឱ្យភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាមួយការវិនិយោគទីផ្សាររបស់ពួកគេ។ បច្ចេកវិទ្យាបានផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ ការធ្វើសមាហរណកម្មតាមទូរស័ព្ទចល័តនិងបច្ចេកវិជ្ជាតាមអ៊ិនធរណេតផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធដែលផ្តល់ជូនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនូវកម្មវិធីរឹងមាំរួមទាំងអចលនទ្រព្យនិម្មិត