ហ្គូហ្គោលខនសឺនខ័រខ្លាចក្រេកចេញពីខ្ញុំ!

យើងបានធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីរៀបចំម៉ាតដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការរចនានាពេលខាងមុខ។ ការងារត្រូវបានបញ្ចូលឡើងវិញតាមរយៈការសរសេរប្លក់ចំនួន ៤០០០ ដោយធានាថាយើងមានរូបភាពពិសេសមាតិកាមិនហួសសម័យ (ដូចជាវេទិការដែលផុតពីជំនួញ) និងធានាថាយើងមិនមានបញ្ហាចំលែកផ្សេងទៀតទេដូចជា ១០០ ប្រកាស ដែលខ្ញុំបានផ្ញើរសារអ៊ិនគ្រីប html សម្រាប់អត្ថបទខ្លីៗនិងច្រើនទៀត។ យើងក៏បានធ្វើសវនកម្ម backlink និងមិនពេញចិត្ត