ទីផ្សារ Drip ផ្នែកទី ២៖ កុំបឺត។

ពីរបីសប្តាហ៍ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបានដាក់ផ្នែកទី 1 នៃស៊េរីទីផ្សាររសាត់៖ តើអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់? ដែលការពិតបានប្រែក្លាយទៅជាអត្ថបទស្តីពីវិធីបង្កើតការនាំមុខ។ គំនិតប្រលោមលោកមែនទេ? មុនពេលអ្នកអាចស្រក់អ្នកត្រូវមានទស្សនិកជនស្រក់។ ជាការប្រសើរណាស់ប្រសិនបើគំនិតនោះហាក់ដូចជាមិនដំណើរការសម្រាប់អ្នកបន្ទាប់មកឈប់អានឥឡូវនេះ។ ដំបូន្មានរបស់ខ្ញុំនៅសប្តាហ៍នេះៈកុំបៀម។