បុរាណវិទ្យាម៉ាកទាំង ១២៖ តើអ្នកជានរណា?

យើងទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្នកដែលស្មោះត្រង់។ យើងកំពុងស្វែងរកផែនការទីផ្សារវេទមន្តនោះដែលនឹងភ្ជាប់យើងទៅទស្សនិកជនរបស់យើងនិងធ្វើឱ្យផលិតផលរបស់យើងក្លាយជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចជំនួសបាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ អ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងគឺការតភ្ជាប់គឺជាទំនាក់ទំនង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់ថាអ្នកជានរណាទេគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកទេ។ វាជាការសំខាន់ដែលអ្នកយល់ថាតើម៉ាករបស់អ្នកជាអ្នកណាហើយតើអ្នកគួរចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណា