សិល្បៈនៃការត្រួតពិនិត្យចល័ត

ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើខ្ញុំជាជនជាតិភាគតិចលើសេវាកម្មភូមិសាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំរីករាយក្នុងការប្រើ Foursquare និងពិនិត្យនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ អ្វីដែលគួរឱ្យអស់សំណើចនោះគឺថាខ្ញុំមិនចែករំលែកការឆែករបស់ខ្ញុំជារឿយៗទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលឆ្លៀតយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្វីដែលពួកគេផ្តល់ជូននោះដែរ។ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើវា? ហ៊ឺម ... ​​ខ្ញុំមិនបានគិតទេ។ ខ្ញុំចូលចិត្តការពិតដែលកំណែចុងក្រោយរបស់កម្មវិធី Foursquare ជំរុញឱ្យខ្ញុំចូលនៅពេលខ្ញុំនៅក្បែរ