អត្ថប្រយោជន៍នៃស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារចល័ត

គោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅកំពូល ៗ សម្រាប់អង្គការគឺត្រូវតម្រឹមទីផ្សារនិងក្រុមលក់ដូច្នេះពួកគេកំពុងប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងបញ្ចូលដំណើរការការងាររបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ម៉្យាងវិញទៀតទីផ្សារត្រូវការបណ្ណាល័យធនធាននិងដំណើរការនៃការផលិតជំនាន់ខណៈពេលដែលការលក់ត្រូវការភាពងាយស្រួលនៃការចល័តនិងវត្ថុបញ្ចាំនៃការលក់នៅចុងម្រាមដៃរបស់ពួកគេ។ ទោះបីសកម្មភាពសម្រាប់មន្ទីរទាំងនេះអាចខុសគ្នាក៏ដោយក៏វានៅតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង។ នេះគឺជាគំនិតរបស់