ការរីកចម្រើននៃការស្វែងរកតាមទូរស័ព្ទ

មានគេហទំព័រទូរស័ព្ទចល័តពិតជាមិនមែនជាជំរើសទេហើយមិនគួរមានការរីកចំរើនដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រសព្វថ្ងៃនេះទេ។ យើងបានធ្វើការនៅលើគេហទំព័រទូរស័ព្ទចល័តនិងគេហទំព័ររបស់អតិថិជនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយហើយវាត្រូវបានបញ្ចប់។ ជាមធ្យមយើងកំពុងមើលឃើញថាអតិថិជនរបស់យើងច្រើនជាង ១០ ភាគរយបានមកដល់ហើយតាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត។ បើក Martech Zoneដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័តយើងឃើញថាជាង ២០% នៃចរាចរណ៍របស់យើងបានមកពីទូរស័ព្ទចល័ត