តើអ្វីទៅជាការរចនាឆ្លើយតប? (វីដេអូពន្យល់និងពត៌មាន Infographic)

វាបានចំណាយពេលមួយទសវត្សរ៍សម្រាប់ការរចនាគេហទំព័រឆ្លើយតប (RWD) ដើម្បីទទួលបានអានុភាពចាប់តាំងពីកាមេរូនអាដាមបានណែនាំគំនិតនេះដំបូង។ គំនិតនេះមានភាពប៉ិនប្រសប់ - ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចរចនាគេហទំព័រដែលសម្របទៅនឹងច្រកនៃឧបករណ៍ដែលវាត្រូវបានមើល? តើអ្វីទៅជាការរចនាឆ្លើយតប? រចនាគេហទំព័រឆ្លើយតប (RWD) គឺជាវិធីសាស្រ្តរចនាគេហទំព័រមួយដែលមានគោលបំណងបង្កើតគេហទំព័រដើម្បីផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍នៃការមើលដ៏ប្រសើរបំផុត - ងាយស្រួលក្នុងការអាននិងរុករកដោយមានទំហំអប្បបរមា។