៥ ដងដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នក

យើងជាអ្នកគាំទ្រដ៏ធំនៃអ៊ីមែលស្វ័យប្រវត្តិ។ ក្រុមហ៊ុនមិនមានធនធានដើម្បីប៉ះនឹងការរំពឹងទុកឬអតិថិជនជាប្រចាំទេដូច្នេះអ៊ីម៉ែលស្វ័យប្រវត្តិអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ទាំងអ្នកដឹកនាំនិងអតិថិជន។ អិមម៉ាបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការទាញអុបទិកនេះបញ្ចូលគ្នាលើអ៊ីម៉ែលស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតទាំង ៥ ដើម្បីផ្ញើ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងហ្គេមទីផ្សារអ្នកដឹងរួចហើយថាស្វ័យប្រវត្តិកម្មគឺ

ការបង្កើតអ៊ីមែលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអាន

កាលពីប៉ុន្មានខែមុននៅក្នុងសន្និសិទមួយខ្ញុំបានមើលបទបង្ហាញគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយអំពីជំហានដែលអ្នកអានអ៊ីម៉ែលដើរនៅពេលពួកគេចូលទៅក្នុងអ៊ីម៉ែលរបស់ពួកគេ។ វាមិនមែនជាផ្លូវដែលមនុស្សភាគច្រើនជឿហើយវាដំណើរការខុសគ្នាពីគេហទំព័រ។ នៅពេលអ្នកមើលអ៊ីមែលអ្នកមើលពាក្យដំបូងនៃប្រធានបទហើយប្រហែលជាការមើលជាមុននូវមាតិកាដែលមាន។ ពេលខ្លះនោះហើយជាកន្លែងដែលអតិថិជនឈប់។ ឬ