ទទួលបានជំនួយដាក់ឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយ Squadhelp

ចង់លឺរឿងភ័យរន្ធត់ដែលមានយីហោមែនទេ? ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគ្រោងនឹងបើកដំណើរការរបស់ខ្លួនហើយវិនិយោគ ១៥០,០០០ ដុល្លារនៅក្នុងដែនឈ្មោះនិងការបើកដំណើរការ។ ដើម្បីឱ្យវាដួលរលំនៅពេលអ្នកដឹងថា FBI មានការស៊ើបអង្កេតលើឈ្មោះដដែលដែលចេញជាសាធារណៈ… 150,000VE ។ អ៊ុច។ វាមិនមែនថា [ទីភ្នាក់ងារបច្ចុប្បន្នគ្មានឈ្មោះ] អាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីទស្សទាយបញ្ហាប្រភេទនេះ។ ទោះយ៉ាងណាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំនួននេះ