៧ ជំហានក្នុងការបង្កើតវីដេអូទីផ្សារឃាតករ

យើងកំពុងបង្កើតវីដេអូជីវចលសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់របស់យើងនៅពេលនេះ។ ពួកគេមានអ្នកទេសចររាប់សិបនាក់ចូលមកគេហទំព័ររបស់ពួកគេប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមានមនុស្សនៅជិតនោះទេ។ អ្នកពន្យល់ខ្លីនឹងក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុតក្នុងការដាក់ពង្រាយដើម្បីទទួលបាននូវតម្លៃនិងភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេដល់ភ្ញៀវថ្មីតាមរបៀបដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍។ ការសិក្សាបង្ហាញថាតំរូវការអ្នកប្រើប្រាស់សំរាប់មាតិកាវីដេអូមានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់ដោយ ៤៣% ចង់មើលថែមទៀត