យីហោនិងរូបសញ្ញាក្នុងនយោបាយ

ខ្ញុំមិនគាំទ្រទស្សនៈនយោបាយជាក់លាក់ទេ។ នេះច្បាស់ជាវីដេអូដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គការអភិរក្សយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំជឿថានិយាយបំផ្លើសពីវិសាលភាពនៃនិមិត្តរូបនិងចេតនានៃការធ្វើទីផ្សារនិងយីហោរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ា។ មានការប្រៀបធៀបប្លែកៗមួយចំនួនរបស់ប៊ូសធៀបនឹងលោកអូបាម៉ានិងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានតម្លៃនិយាយអំពីប្លុកទីផ្សារ។ សូមមើលតាមរយៈវីដេអូស្តីពីរូបសញ្ញានិងប្រធានាធិបតីអូបាម៉ា៖ ខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តក្នុងការស្តាប់