ធ្វើឱ្យអ្នកទិញកាន់តែច្រើននិងកាត់បន្ថយកាកសំណល់តាមរយៈមាតិកាឆ្លាតវៃ

ប្រសិទ្ធភាពទីផ្សារមាតិកាត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារយ៉ាងល្អដែលផ្តល់នូវការនាំមុខ ៣០០% ក្នុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារប្រពៃណី ៦២% ។ កុំឆ្ងល់ថាអ្នកធ្វើទីផ្សារទំនើបបានប្តូរប្រាក់របស់ពួកគេទៅជាខ្លឹមសារយ៉ាងធំ។ ទោះយ៉ាងណាឧបសគ្គគឺថាកំណាត់ល្អនៃខ្លឹមសារនោះ (៦៥% ជាការពិត) គឺពិបាករកណាស់ការគិតមិនបានល្អឬមិនបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនគោលដៅរបស់ខ្លួន។ នោះជាបញ្ហាធំ។ ចែករំលែក“ អ្នកអាចមានមាតិកាល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក”

ទីផ្សារមាតិកាធៀបនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

រាល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញការសរសេរប្លក់និងអត្ថបទដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមួយហើយយកវាទៅដាក់ទល់មុខគ្នាខ្ញុំតែងតែមានការព្រួយបារម្ភ។ ក្នុងករណីនេះវាជាការជួបគ្នារវាងទីផ្សារមាតិកានិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ខណៈពេលដែលការវិនិយោគលើទីផ្សារមាតិកាអាចនឹងមានសន្ទុះកើនឡើងហើយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងធ្លាក់ចុះឬថយចុះ ... វាមិនមានន័យថាអ្នកគួរតែចំណាយថវិការបស់អ្នកហើយផ្លាស់វានោះទេ។ ជាការពិតការធ្វើទីផ្សារមាតិកាជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យ។ ខ្លឹមសារ