វិធីលក់រាយ ៥ យ៉ាងពីការឃ្លាំមើលសង្គមអ៊ីដ្រូខល

ក្រុមហ៊ុនលក់រាយកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនលក់រាយតាមអ៊ិនធរណេតដូចជា Amazon និង Zappos ។ ហាងលក់រាយឥដ្ឋនិងបាយអមានគោលបំណងផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍ល្អបំផុតដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។ ចរាចរណ៍ជើងគឺជារង្វាស់នៃការលើកទឹកចិត្តនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជន (ហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលម្នាក់ៗចូលចិត្តមកហាងដើម្បីទិញនៅពេលជម្រើសនៃការទិញតាមអ៊ីនធឺណិត) ។ ផលប្រយោជន៏ប្រកួតប្រជែងដែលអ្នកលក់រាយមាននៅលើហាងអ៊ីនធឺរណែតគឺអតិថិជននៅក្បែរនិងត្រៀមខ្លួនដើម្បីផលិត