តើការវេចខ្ចប់ផលិតផលមានឥទ្ធិពលលើបទពិសោធន៍របស់អតិថិជនយ៉ាងដូចម្តេច

ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានទិញ MacBook Pro ដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺជាថ្ងៃពិសេស។ ខ្ញុំចាំបានថាមានអារម្មណ៍ថាប្រអប់ត្រូវបានសាងសង់យ៉ាងល្អរបៀបដែលកុំព្យូទ័រយួរដៃត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងស្រស់ស្អាតទីតាំងរបស់គ្រឿងបន្លាស់…វាបង្កើតបានជាបទពិសោធន៍ពិសេសបំផុត។ ខ្ញុំនៅតែគិតថាអេបផលមានអ្នករចនាវេចខ្ចប់ផលិតផលល្អ ៗ មួយចំនួននៅលើទីផ្សារ។ រាល់ពេលដែលខ្ញុំដោះចេញឧបករណ៍ណាមួយរបស់ពួកគេវាគឺជាបទពិសោធន៍។ តាមពិតមានច្រើនណាស់